Home

  CV

  Werk:
    tekeningen
    litho's
    collages
    linosnedes

  Over mijn werk

  Indruk tentoonstellingen

  Contact

  Links

   

 

 

 

 Een vraag of reactie? Graag op het volgende e-mailadres:

                   laurien.sneep@xs4all.nl

                   M 06 4003 5832
                   T 075 6701 858

 U kunt ook een mail/bericht sturen via deze website. Klik hier

 Het meeste werk is te koop. Prijzen op aanvraag.

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondergetekende,

Laurien Sneep